Trang chủ > Truyền thông > quy định pháp luật
Tháng Tư 15, 2024
HỘI THẢO LIÊN NGÀNH LẦN THỨ II “QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN VÀ LÃNH THỔ LIÊN BANG NGA”

Trong rất nhiều hoạt động của tháng 9, Ông Phạm Văn Sơn – Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng phó môi trường Việt Nam sẽ tham gia Hội thảo liên ngành lần thứ II với tên gọi “Quy định của Nhà nước trong […]

Tháng Tư 15, 2024
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG MIỄN PHÍ

Có nhiều người muốn tìm hiểu về các vấn đề có liên quan đến ứng phó sự cố môi trường nói chung và sự cố tràn dầu nói riêng nhưng không biết phải tìm hiểu những gì và bắt đầu từ đâu. Vì thế Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] TRÁCH NHIỆM TRONG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Ứng phó sự cố môi trường (Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường 2014) 1. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau: a) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và […]

Tháng Tư 15, 2024
[HỎI ĐÁP] BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2014) 1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó […]

Tháng Tư 15, 2024
GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN “KIẾN THỨC & KỸ NĂNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU”

  1. Mục đích Đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục là xu hướng tất yếu của sự toàn cầu hoá đang diễn ra hàng ngày, mạnh mẽ và rộng khắp. Là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn về ứng phó khẩn […]

Tháng Tư 15, 2024
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Hiến pháp năm 2013 (Điều 63) quy định “Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT), làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”. Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, nhiều […]

Tháng Tư 15, 2024
CÓ NHỮNG RÀO CẢN PHÁP LÝ NÀO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH?

Những vấn đề trọng tâm thu hút sự quan tâm và tranh luận của các chuyên gia về môi trường trong vấn đề bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường chủ yếu về: (1) Thiệt hại do ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp; (2) […]

Tháng Tư 15, 2024
THỰC TRẠNG THI HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Mặc dù Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) đã quy định rất rõ ràng, cụ thể về các hoạt động BVMT nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ nghĩ cách hoạt động, kinh doanh hiệu quả, sinh lợi nhiều mà ít quan tâm đến BVMT, xử lý tốt các chất thải. Điều này dẫn đến việc môi […]

Tháng Tư 15, 2024
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG, TÀI SẢN VÀ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP KHÁC LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. 1. Khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản, tính mạng và các lợi ích hợp pháp khác […]