Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng xăng dầu (Oil spill response at jetty)

Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố…

SOS Môi trường đồng hành cùng sự kiện "Giờ trái đất"

Ngày 24/03/2018, SOS MÔI TRƯỜNG đã hòa mình cùng hàng triệu người trên khắp mọi miền đất nước tham gia sự kiện “Giờ Trái đất”…

SOS Môi trường và lời tri ân

Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố…

Hậu quả từ cơn bão số 12 làm 08 tàu chìm tại vịnh Quy Nhơn (2017)

Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố…

Sử dụng dầu thật trong diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu (Kho vận Đá Bạc 2017)

Trung tâm UPSC môi trường Quảng Ninh tổ chức diễn tập UPSCTD tại Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin năm 2017…

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Tuyển than Hòn Gai 2017

Là một trong những điểm đặt trạm ứng phó thường trực 24/24 của Trung tâm UPSC môi trường Quảng Ninh…

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cảng Sơn Dương (Formosa Hà Tĩnh)

Diễn tập UPSCTD là một trong những hoạt động thường niên của Cảng Sơn Dương nói riêng và Công ty Formosa nói chung…

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu của CTCP Thép Hoà Phát năm 2017

Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố…

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam tại cảng Chu Lai Trường Hải năm 2016

Cảng xăng dầu là một trong những điểm nguy cơ cao nhất liên quan tới sự cố tràn dầu tại các tỉnh thành phố…

(Visited 646 times, 1 visits today)