Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA TẠI CẢNG CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Theo Điều 17 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng:  Các cảng xây dựng, triển khai ngay kế hoạch khẩn cấp ứng phó để huy động nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu. Trong trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng của cảng, phải […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] CẦN LÀM GÌ KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CÁC CƠ SỞ, DỰ ÁN?

Theo Điều 16 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, dự án: Cơ sở xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] PHẢI BÁO CHO AI KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU?

Theo Điều 13 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu: 1. Các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến một trong các cơ quan sau đây: a) Đầu […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP TỈNH

  ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP TỈNH (Kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: 2. Yêu cầu: II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm địa […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP HUYỆN

ĐỀ CƯƠNG BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP HUYỆN VÀ CẤP CƠ SỞ (Kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: 2. Yêu cầu: II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 1. […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] TẠI SAO KHÔNG NÊN ĐỐT RÁC THẢI NHỰA?

Đồ nhựa là chế phẩm từ dầu hỏa, nghĩa là nó có hydro và cacbon. Khi đồ nhựa bị đốt cháy, chúng thải ra chất độc điôxin. Điôxin có thể gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ thống tuyến nội tiết làm rối loạn hormone, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và […]

Tháng Tám 6, 2021
MỘT SỐ SỰ THẬT VỀ ỐNG HÚT NHỰA BẠN CẦN BIẾT

Đa phần tất cả mọi người đều sử dụng chúng một lần rồi vứt đi. Ống hút nhựa có chứa BPA (Bisphenol A) – một chất hóa học độc hại cho người. Không nên dùng ống hút nhựa để uống đồ nóng. Khi tiếp xúc với nước nóng, chúng sẽ sinh ra chất độc từ […]

Tháng Tám 6, 2021
10 NĂM SAU THẢM HỌA TRÀN DẦU THẢM KHỐC DEEPWATER HORIZON

Một thập kỷ sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, hàng nghìn con cá trong vịnh Mexico đã được phát hiện bị ô nhiễm dầu, bao gồm nhiều loài hải sản thường xuyên được khai thác như cá ngừ, cá ngói và cá hồng Mỹ có nồng độ ô nhiễm cao hơn bất thường trong […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] THỜI GIAN PHÊ DUYỆT VÀ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU?

Theo Điều 8 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: 1. Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề nghị thẩm định […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] AI SẼ LÀ NGƯỜI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ THIỆT HẠI KHI SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA ?

Với những hậu quả to lớn mà sự cố tràn dầu gây ra thì việc xác định cá nhân hay tổ chức nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại là vô cùng cần thiết. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường sự cố tràn dầu, chi phí ứng phó và các […]