Tháng Tám 6, 2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chi tiết file đính kèm: Quyết định số 1411.QĐ-UBND_Quang Nam Quy chế Quyết định số 1411.QĐ-UBND_Quang Nam

Tháng Tám 6, 2021
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỈNH VĨNH PHÚC

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc Chi tiết file đính kèm: Kế hoạch số 131.KH-UBND_Vinh Phuc

Tháng Tám 6, 2021
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết file đính kèm: Quyết định số 1213.QĐ-UBND_Dak Lak

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] TRÁCH NHIỆM TRONG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Ứng phó sự cố môi trường (Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường 2014) 1. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau: a) Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2014) 1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: a) Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? TRÁCH NHIỆM TRONG KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Phục hồi môi trường là các biện pháp nhằm khôi phục lại chất lượng của một thành phần môi trường nào đó đã bị tác động theo chiều hướng xấu đi, khôi phục lại tình trạng môi trường như trước khi chúng bị tổn hại hoặc đến mức có thể chấp nhận được. Trách nhiệm […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẢNG CƠ SỞ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Theo Điều 46 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg, trách nhiệm của cảng, cơ sở là: Các cảng, cơ sở xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả sau khi được ban hành và sẵn sàng tham […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] CÁC BƯỚC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN?

Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Theo đó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển là hoạt động nhằm làm sạch đất ven biển, nước, bề mặt trầm tích đáy biển … và các biện pháp […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] TÀU BAY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU?

Theo Điều 25 Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về phối hợp sử dụng tàu bay tham gia ứng phó sự cố tràn dầu Chỉ huy hiện trường hoặc cơ quan chủ trì ứng phó sự cố tràn dầu báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để điều […]

Tháng Tám 6, 2021
[HỎI ĐÁP] CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHẤT PHÂN TÁN TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHÔNG?

Khi xảy ra sự cố tràn dầu, việc cần làm là phải xử lý ngay từ khi dầu thoát ra môi trường tự nhiên. Chất phân tán dầu là sản phẩm được sử dụng phổ biến khi sự cố xảy ra ngoài khơi, tuy nhiên những chất này vô cùng độc hại và có thể […]