Ultra-Spill Decks®- Standard

Cấu hình ngăn tràn mô-đun thấp, cho phép bạn thiết kế và tạo ra một hệ thống ngăn tràn tràn đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Ultra-Spill Decks có các mô-đun tùy chọn cho 1, 2 và 4 phuy. Các Mô-đun có thể kết nối với nhau bằng khớp nối để tăng không giới hạn dung tích chứa.
  • Các khớp nối không chỉ giúp liên kết các modul với nhau mà còn cho phép chất lỏng chảy từ modul này sang modul khác.
  • Vật liệu polyethylene chống chịu được nhiều loại hóa chất khác nhau.
  • Sàn thấp 5¾ ” giúp cho việc xếp dỡ hàng hóa được an toàn và thuận tiện.
  • Ứng dụng trong thu gom chất thải nguy hại, lưu trữ hóa chất, ắc quy, sang chiết chất lỏng từ thùng phuy.
  • Thêm tùy chọn lối dốc thoải giúp cho việc đưa thùng phuy lên an toàn và tiện lợi (không có đối với modul P1 và P2).
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
1321 1-Drum Spill Deck 25 7/8 x 25 7/8 x 5¾ (657 x 657 x 146) 1,500 (681) 11 (42) 23.0 (10.0)
1086 2-Drum Spill Deck 52 x 25 7/8 x 5¾ (1,321 x 657 x 146) 3,000 (1,361) 22 (83) 40.0 (18.0)
1072 4-Drum Spill Deck 52 x 52 x 5¾ (1,321 x 1,321 x 146) 6,000 (2,722) 44 (167) 70.0 (32.0)

Tùy chọn

Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Khối lượng lbs. (kg)
1089 Loading Ramp for P2 and P4 24 x 32 x 5¾ (610 x 813 x 146) 600 (272) 17.0 (8.0)
1073 Bulkhead Fitting (Connects Decks together) 1.0 (0.5)
1131 26″ T-Strip (Prevents spills from going between decks) 1.0 (0.5)
2221 Sidewall Plug (Plugs holes left when Decks are disconnected) 1.0 (0.5)
(Visited 67 times, 1 visits today)