Ultra-Spill Decks®- Fluorinated Models

Sử dụng Fluorinated Spill Decks để hứng dung môi clo và các hóa chất mạnh khác mà polyethylene chuẩn không thể chống chịu được.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Vật liệu Fluorinated polyethylene – khả năng chống chịu hóa chất tốt hơn so với  polyethylene thường (chưa được xử lý).
  • Thiết kế modul cho phép các pallet kết nối với nhau, tăng cường dung tích quây chặn.
  • Tùy chọn model 1, 2 và 4 phuy.
  • Mặt sàn cps thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh.
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ  lbs. (kg) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
1323 1-Drum Fluorinated Spill Deck 25 7/8 x 25 7/8 x 5¾ (657 x 657 x 146) 1,500 (681) 11 (42) 23.0 (10.0)
1324 2-Drum Fluorinated Spill Deck 52 x 25 7/8 x 5¾ (1,321 x 657 x 146) 3,000 (1,361) 22 (83) 40.0 (18.0)
1325 4-Drum Fluorinated Spill Deck 52 x 52 x 5¾ (1,321 x 1,321 x 146) 6,000 (2,722) 44 (167) 70.0 (32.0)

Tùy chọn

Code # Mô tả Khối lượng lbs. (kg)
1431 26″ T-Strip, Fluorinated 1.0 (0.5)
1473 Bulkhead Fitting, Fluorinated 1.0 (0.5)
(Visited 55 times, 1 visits today)