Ultra-Decon Decks®

Ultra-Decon Deck đã được thiết kế giống như một trạm khử nhiễm cho đội ứng phó sự cố.

Hệ thống này bao gồm nhiều vòi phun và rửa trên một nền sàn pallet duy nhất  – không cần dùng đến nhiều bể chứa. Thời gian thiết lập được giảm thiểu đáng kể, chính vì vậy nhân viên đội ứng phó không bị tiếp xúc quá lâu với chất ô nhiễm.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Là giải pháp hiệu quả để thay thế các bể chứa thông thường – nước thải được chứa trong khay chứa đính kèm với bladder 66 gallon
  • Thiếp lập nhanh chóng, dễ dàng.
  • Sử dụng cho ứng phó sự cố hóa học, sinh học hoặc phóng xạ.
  • Bladders thay thế có sẵn (P / N 6340).
  • Tất cả các bộ phận được đặt bên trong Decon Deck giúp vận chuyển nhanh và dễ dàng lưu trữ (Tùy chọn hộp đựng  – P / N 6006)
  • Sàn chống trơn trượt.
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
6000 Tactical Model 52 x 56⅝ x 5¾ (1,321 x 1,438 x 146) 6,000 (2,722) 110 (416) 90.0 (41.0)
6010 Hospital Model 52 x 61¼ x 5¾ (1,321 x 1,556 x 146) 6,000 (2,722) 176 (666) 122.0 (55.0)
6020 Non-Ambulatory Model 82½ x 27 7/8 x 5¾ (2,095 x 657 x 146) 4,500 (2,041) 99 (375) 71.0 (32.0)
(Visited 63 times, 1 visits today)