Trang chủ > Truyền thông > Tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu tại Vũng Tàu
Tháng Ba 21, 2018

Tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu tại Vũng Tàu

Từ ngày 14 – 16/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia lớp tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu tại Vũng Tàu do Trung tâm Ứng phó khu vực miền Nam (NASOS)  tổ chức theo chương trình triển khai Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung,  khung kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan năm 2013. Thành phần tham dự gồm có Đại diện Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị có hoạt động liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (VSP, PVEP, PV Gas, BQLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, PETEC) và cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của NASOS, 14 tỉnh, thành khu vực miền Nam, các bộ ngành liên quan. Mục đích của Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu cho các cán bộ phụ trách công tác ứng phó sự cố tràn dầu của 14 tỉnh, thành khu vực miền Nam và các đơn vị khác có liên quan. Quảng Nam là tỉnh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị duy nhất của khu vực ven biển miền Trung được tham dự lớp tập huấn này.

trandau

Ngoài nội dung hướng dẫn thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, Quy chế ứng phó sự cố tràn dầu ban hành theo Quyết định 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng được đề cập, trong đó nhấn mạnh những nội dung mới so với quy chế cũ và những nội dung chưa có hướng dẫn chi tiết, nêu ra những vai trò của Bản đồ nhạy cảm trong ứng phó sự cố tràn dầu, cách thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thực trạng và xu hướng phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu liên tỉnh,…

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được cập nhật kiến thức và được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó sự cố tràn dầu.  Đồng thời cũng trao đổi, nêu các ra các hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện tại địa phương cần được đơn vị tư vấn thêm và đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế để dễ thực hiện.

Nguồn: http://tnmtquangnam.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4721:tp-hun-nang-cao-nng-lc-ng-pho-s-c-tran-du-&catid=38:bin-va-hi-o&Itemid=554

(Visited 5 times, 1 visits today)