Ultra-Spill Decks®-Bladder Systems

Ultra-Spill Decks®-Bladder Systems với hệ thống các túi chứa triển khai tự động, là giải pháp hoàn hảo để thu gom các sự cố tràn đổ, rò rỉ quy mô lớn.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Ultra-Spill Deck Bladder Systems là một hệ thống bao gồm các pallet polyethylene thấp, đáp ứng được các quy định về phòng chống sự cố tràn dầu của EPA.
  • Tùy chọn modul 1, 2 hoặc 4 phuy, chiều cao sàn thấp 5 3/4 ” giúp cho việc đưa thùng phuy lên pallet được dễ dàng ngay cả khi không có xe nâng hoặc thiết bị phụ trợ. Ngoài ra còn có thêm tùy chọn lối dốc thoải polyethylene.
  • Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm được diện tích lưu trữ, phù hợp với ứng dụng thu gom rác thải.
  • Sàn thấp còn giúp cho việc xử lý an toàn và tiện lợi, trong trường hợp dung tích tràn đổ lớn, hệ thống túi chứa sẽ tự động triển khai để gia tăng thêm dung tích chứa.
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Tổng dung tích chứa gal. (L) Dung tích chứa của khay pallet (không tính đến các túi chứa) gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
1320 1-Drum Spill Deck Bladder System 25 7/8 x 30½ x 5¾ (657 x 775 x 146) 1,500 (682) 77 (291) 11 (41) 27.0 (12.0)
2329 2-Drum Spill Deck Bladder System 52 x 30½ x 5¾ (1321 x 775 x 146) 3,000 (1,361) 88 (333) 22 (83) 44.0 (20.0)
2330 4-Drum Spill Deck Bladder System 52 x 56⅝ x 5¾ (1,321 x 1438 x 146) 6,000 (2,722) 110 (416) 44 (166) 66.0 (30.0)

Tùy chọn

Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ  lbs. (kg) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
2317 Bladder Attachment (bladder & bulkhead fitting) 25⅞ x 4⅝ x 5¾ (638 x 117 x 117) 66 (250) 4.0 (2.0)
6340 Replacement Bladder (includes bulkhead fitting) 65½ x 66 (1,664 x 1,676) Unfurled 66 (250) 2.0 (1.0)
2345 Bladder Pump 12 x 7 x 5½ 3.0 (1.5)
1089 Loading Ramp 24 x 32 x 5¾ (610 x 813 x 146) 600 (272) 17.0 (8.0)
(Visited 31 times, 1 visits today)