Phao quây dầu tràn trên bờ biển

Phao quây dầu tràn trên bờ biển là loại phao kết hợp giữa khí và nước. Khoang nổi trên mặt nước bơm khí, khoang bên dưới bơm nước. Phao được sử dụng tại các khu vực bờ biển có thủy triều lên xuống nhằm giữ vững phao đồng thời không làm dầu thoát ra bên ngoài tại góc giữa phao và triền cát/đất.

Mô tả sản phẩm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

  • Loại phao: Phao kết hợp khí và nước.
  • Kết cấu phao: Khoang nổi trên mặt nước bơm khí, khoang bên dưới bơm nước. Dùng cho các khu vực bờ biển có thủy triều lên xuống nhằm giữ vững phao đồng thời không làm dầu thoát ra bên ngoài tại góc giữa phao và triền cát/đất.
  • Kích thước phao: Có nhiều kích thước khác nhau để lựa chọn.
  • Chiều dài mỗi đoạn phao: 15-25m/đoạn.
  • Màu phao: Màu vàng cam.
  • Kiểu kết nối các đoạn phao lại với nhau: ASTM hoặc Universal.
  • Có thể sử dụng tang cuốn phao để triển khai và thu gom bảo quản phao.
  • Xuất xứ: Mỹ

ỨNG DỤNG: Các vị trí có thủy triều lên xuống (sông, bờ biển…)

(Visited 317 times, 1 visits today)