Cano ứng cứu sự cố dầu tràn

Cano ứng cứu sự cố tràn dầu được sử dụng để triển khai phao quây dầu hoặc hút dầu tràn thông qua máy vớt dầu có ống dẫn dầu lên bờ. Cano có nhiều công suất và kích thước khác nhau để lựa chọn.

Mô tả sản phẩm