Trang chủ > Truyền thông > Quảng Ngãi đề nghị PV đầu tư tiền để xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Tháng Ba 21, 2018

Quảng Ngãi đề nghị PV đầu tư tiền để xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Thực hiện Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường trên địa bàn tỉnh;​ Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam quản lý, đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với hàng chục triệu tấn dầu thô và sản phẩm xuất nhập qua cảng Dung Quất. Bên cạnh đó, khu vực ngoài khơi  của tỉnh đang có các hoạt động hàng hải, thăm dò dầu khí nên nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu rất cao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư kinh phí và kỹ thuật để tỉnh Quảng Ngãi triển khai kế hoạch ứng phó tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường, nhằm kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, cũng như sẵn sàng, tham gia ứng phó sự cố tràn dầu đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nước.

Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/pages/qnp-dautuxaydungkehoach-qnpnd-635-qnpnc-54-qnpsite-1.html

(Visited 4 times, 1 visits today)