Giới thiệu

Trang chủ > Giới thiệu

Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (Trung tâm SOS) thành lập ngày 01/11/2018, tiền thân là CTCP SOS Môi trường (thành lập từ 2006). Trung tâm SOS được Bộ Khoa học công nghệ cấp phép hoạt động liên quan đến lĩnh vực ứng phó sự cố, là nơi tập hợp đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, thiết kế cải tiến các thiết bị, sản phẩm mới cho ứng phó sự cố, đảm bảo công tác phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó sự cố trên phạm vi cả nước, tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập hoạt động ứng phó sự cố trên phạm vi 63 tỉnh thành.

1. Hoạt động ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường

Tính đến tháng 07/2017, Trung tâm SOS đã trực tiếp tham gia ứng phó, chỉ huy hiện trường ứng phó 67 sự cố tràn dầu tại nhiều địa phương trên toàn quốc, như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Hoạt động đào tạo, tập huấn kĩ năng ứng phó sự cố môi trường

Trung tâm Đào tạo nhân lực ứng phó sự cố môi trường (trực thuộc Trung tâm SOS) đã tổ chức 120 khóa đào tạo huấn luyện kĩ năng ứng phó sự cố tràn dầu-hóa chất cho các địa phương và doanh nghiệp tại Việt Nam với tổng số gần 10.000 học viên. Trong đó:

– 10 khóa phối hợp Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu quốc gia.

– 09 khóa phối hợp với Tổng cục Biển và hải đảo.

– 01 khóa diễn tập hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh (với UBND tỉnh Quảng Nam).

– 44 khóa với Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương.

– 49 khóa cho các cơ sở, doanh nghiệp trên cả nước.

– 05 khóa với sinh viên đại học khoa môi trường, Sở NN&PTNT BR-VT  

3. Hoạt động tư vấn

3.1. Thực hiện dự án tư vấn cho Tổng cục Môi trường

 • Xây dựng kế hoạch hành động với các sự cố/ứng phó khẩn cấp, hướng dẫn về ứng phó khẩn cấp sự cố phát thải PCB (Dự án Quốc gia Quản lý PCB của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 • Xây dựng tài liệu đào tạo và kế hoạch đào tạo cho một số cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được lựa chọn trình diễn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường liên quan đến POP, PCB và các hóa chất độc hại khác.

3.2. Thực hiện dự án tư vấn cho cấp tỉnh

 • Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu và thành lập bản đồ nhạy cảm cho tỉnh Quảng Trị.
 • Thực hiện Đề án Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hà Tĩnh.
 • Lập Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 • Thực hiện Đề án Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Bình.
 • Thực hiện Đề án Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Bình.
 • Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí tỉnh Thái Bình.

3.3. Thực hiện dự án tư vấn cho cấp cơ sở

Trung tâm SOS tư vấn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, giải pháp kiểm soát ô nhiễm dầu, cung cấp trang thiết bị vật tư ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu và xử lý ô nhiễm dầu cho hơn 1000 doanh nghiệp/tổ chức. Một số dự án tiêu biểu:

 • Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho 15 sân bay trên toàn quốc
 • Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
 • Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố hóa chất cho Nhiệt điện Thái Bình 1.
 • Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho 22 khu vực trọng yếu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp (Forrmosa Hà Tĩnh).

Đối tác
chiến lược

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã tin tưởng hợp tác cùng Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường.

(Visited 3.880 times, 4 visits today)